Header Ads

Simpul dan jenis Simpul

Simpul adalah ikatan atau hubungan antara tali yang satu dengan tali yang lain. Selain itu kata simpul sering dimaknakan dalam hubungan sosial. Ada 10 jenis simpul, diantaranya :
1. Simpul ujung tali
simpul ini digunakan untuk mengikat ujung tali agar tidak terlepas.
2. Simpul Mati
simpul ini digunakan untuk menyambungkan dua utas tali yang sama besar dan sama kering.
3. Simpul Hidup
simpul ini digunakan untuk menyambung dua buah utas tali yang sama besar dan sama keadaan kering namun simpul ini sangat mudah untuk di lepaskan.
4. Simpul Anyam
Simpul ini digunakan untuk menyambung dua buah utas tali yang sama besar dan dalam keadaana tidak basah

Baca Juga

5. Simpul anyaman Berganda
Simpul ini tidak jauh beda dengan simpul anyam, hanya saja simpul ini untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besar dan dalam keadaan basah.
6. Simpul Erat
Simpul ini digunakan untuk memendekan tali tanpa harus memotong tali.
7. Simpul Kembar
Simpul ini digunakan untuk menyambung dua utas tali yang sama besar dan licin.
8. Simpul Kursi
Simpul ini digunakan untuk menurunkan benda atau orang.
9. Simpul Penarik
Simpul ini digunakan untuk menarik benda yang cukup besar.
10.Simpul Laso
Simpul ini digunakan untuk menjerat binatang.